Pitagoras - myśl logicznie

Pitagoras - myśl logicznie is application developed by
0 users rated Pitagoras - myśl logicznie with an average rating of 0.0
Version: 1.0   Install size: 10.96 MB   Updated:   Content rating: 4 years and older
Download
Price: $0.99

ABOUT: Pitagoras - myśl logicznie

Test składa się z 20 zadań.
Zadania w teście IQ zostały opracowane w postaci matryc Ravena.
Matryce Ravena, to pytania wielokrotnego wyboru. Zadania są prezentowane w kształcie macierzy (matrycy) 3x3, (rzadziej 2x2 lub 4x4) z jednym brakującym elementem.

Aby poprawnie rozwiązać zadanie należy odgadnąć logiczną zasadę, która dotyczy danej matrycy i wskazać brakujący element spośród wskazanych wariantów odpowiedzi.

Użycie matryc Ravena minimalizuje różnice kulturowe i językowe testowanych dlatego często są stosowane w testach inteligencji.

Czas rozwiązywania testu 20-40 min.
Czas nie jest mierzony, jest to jedynie zalecany, maksymalny czas próby rozwiązania zawartych w nim zadań. Przekroczenie tego czasu może spowodować uzyskanie mniej dokładnego wyniku poziomu IQ.

Zalecenia: dzieci, młodzież i osoby na co dzień zabiegane.

Test został znormalizowany na dużej grupie Mensan z całego świata, dzięki czemu uzyskany wynik jest zgodny z faktycznie posiadanym poziomem IQ.
Download Pitagoras - myśl logicznie.ipa