Bank Millennium

Bank Millennium is a free application developed by
9 users rated Bank Millennium with an average rating of 4.0
Version: 3.21.17   Install size: 22.03 MB   Updated:   Content rating: 4 years and older
FREE Download
Price: $0.00

ABOUT: Bank Millennium

Pobierz wygodną, szybką i bezpieczną aplikację mobilną Banku Millennium i uzyskaj natychmiastowy dostęp do swoich rachunków bankowych. Teraz możesz sprawdzać stan kont, opłacać rachunki, doładować telefon, gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze. Aplikacja Banku Millennium pozwala na dokonywanie przelewów na numer telefonu lub e-mail, posiada widgety ze stanem konta/karty przed zalogowaniem, a także umożliwia wnioskowanie o pożyczkę gotówkową oraz zwiększenie limitu karty kredytowej.
Dzięki aplikacji mobilnej Banku Millennium masz dostęp do takich produktów jak:
Rachunki i karty:
- Sprawdzanie szczegółów i historii rachunków bieżących, rachunków oszczędnościowych, kart kredytowych, kart przedpłaconych, lokat terminowych i kredytów,
- Sprawdzanie salda konta/karty przed zalogowaniem,
- Spłata karty kredytowej,
- Aktywacja, zmiana PIN-u, zastrzeganie kart: debetowych, kredytowych i przedpłaconych,
- Zmiana limitów dziennych kart debetowych i kredytowych.
Przelewy:
- Wykonywanie przelewów między własnymi rachunkami i krajowych,
- Wykonywanie przelewów natychmiastowych, na email/telefon, z kodów QR,
- Tworzenie kodów QR z danymi przelewu („Poproś o przelew”)
- Zasilanie kart przedpłaconych,
- Przeglądanie nadchodzących płatności.
Inne:
- Doładowywanie telefonów komórkowych,
- Wnioskowanie o pożyczkę gotówkową oraz zwiększenie limitu karty kredytowej (w ramach oferty specjalnej),
- Dokonywanie pożyczki gotówkowej z karty kredytowej,
- Zakładanie i zrywanie lokat,
- Pobieranie elektronicznych wyciągów z rachunków,
- Pobieranie i wysyłanie potwierdzeń transakcji w formacie PDF,
- Wysyłanie powiadomienia email o wykonanym przelewie,
- Wysyłanie numeru rachunku poprzez SMS lub email,
- Wyszukiwanie placówek i bankomatów,
- Kursy wymiany walut,
- Powiadomienia push.
Dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN, a niektóre transakcje wymagają potwierdzenia Hasłem Mobilnym.
Aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
--------------------
Get instant access to your personal accounts with a convenient, fast and secure mobile banking application from Bank Millennium. Check balances, pay bills, repay your cards, whenever you want, wherever you are. Application allows to make transfers to email/ mobile, have widgets with the account/card balance before login and allows applying for cash loan and credit card limit increase.
Features include access to such products as:
Accounts and cards:
- Viewing details and history of current accounts, saving accounts, credit cards, prepaid cards, term deposits and loans,
- Checking account/card balance before login,
- Repaying credit cards,
- Activating, changing PIN, blocking cards: debit, credit and prepaid,
- Changing debit and credit card daily limits.
Transfers:
- Transferring funds between own accounts and making domestic transfers,
- Making instant transfers, transfers to email/mobile, transfers from QR codes,
- Generating QR codes with transfer data ("Request payment"),
- Topping-up prepaid cards,
- Viewing upcoming payments.
Others:
- Topping-up mobile phones,
- Applying for cash loan and credit card limit increase (available as a special offer),
- Making a cash advance from a credit card,
- Setting up, redeeming term deposits,
- Downloading electronic statements for accounts,
- Downloading and sending PDF transaction confirmations,
- Sending email notifications after transfers,
- Sending account number via SMS or email,
- Searching for branches and ATMs,
- Foreign currency exchange rates,
- Push notifications.
Access to the application is protected with an individual PIN code and some operations have to be confirmed with a Mobile Password.
Application is available in Polish and English.
Download Bank Millennium.ipa

Application History

VersionVersion changed from 3.19b12222 to 3.21.17.
VersionVersion changed from 3.18b12209 to 3.19b12222.
VersionVersion changed from 3.17b12183 to 3.18b12209.
VersionVersion changed from 3.15b12167 to 3.17b12183.
VersionVersion changed from 3.14b12162 to 3.15b12167.
VersionVersion changed from 3.12b12156 to 3.14b12162.
VersionVersion changed from 3.11b12139 to 3.12b12156.
VersionVersion changed from 3.05b12115 to 3.11b12139.
VersionVersion changed from 3.04b12114 to 3.05b12115.
VersionVersion changed from 3.02b11752 to 3.04b12114.